Teenused

Meie peamised teenused

  • äriplaanide ja finantsprognooside koostamine väikeettevõtetele – ärinõustamine ja konsultatsioon;

  • lisaressursside ja rahastajate leidmine ettevõtte arendamiseks (struktuurifondid, erinevad rahastajad);

  • rahastamistaotluse koostamine ja esitamine rahastajale;

  • projektide kirjutamine ja juhtimine;

  • täiskasvanute tööalane koolitus

Oleme projektimaailmas kogunud teadmisi ja kogemusi juba üle 10 aasta. 

Kirjutamist, analüüsimist ja prognoosimist me lausa naudime!