Äriplaani kiirkursus

Veebikoolitus:

Äriplaani koostamise kiirkursus

Koolitus on mõeldud Sulle, kui
 • oled iseseisvalt äriplaani valmis kirjutanud ja soovid sellele individuaalset tagasisidet saada,
 • oled läbinud pikema ettevõtluskoolituse (vähemalt 56 akadeemilist tundi), aga äriplaani lõpuni valmis teha ei jõudnud,
 • oled saanud toetuse taotlusele eitava otsuse ning soovid äriplaani täiendada.
Koolitusel
 • kirjeldad oma tegevusala ettevõtluskeskkonda,
 • kirjeldad ja hindad äritegevuse riske,
 • prognoosid potentsiaalsete klientide hulka,
 • sõnastad mõõdetavad turundustegevused,
 • saad näpunäiteid finantsprognooside koostamiseks.

Toimumise aeg: aprill 2024; täpne ajakava selgub grupi komplekteerimisel

Toimumise koht: Õppetöö toimub veebikeskkonnas Zoomi või muu analoogse keskkonna vahendusel. Konto omamine ei ole vajalik, kursuslased saavad juurdepääsu koolitusele lingi kaudu.

Iga osaleja saab oma olemasolevale või valmivale äriplaanile individuaalse tagasiside. Õppetöö toimub väikeses grupis – hea võimalus aktiivselt suhelda, kaasa rääkida ning enda küsimustele vastused saada. Õpe võib toimuda ka individuaalõppena – sellisel juhul keskendume ainult Sinu küsimustele ja ühtlasi saad kogu aeg nõuandeid ja konsultatsioone, et kursuse lõpuks saaks valmis võimalikult hea äriplaan.

Sihtrühm: ettevõtlusega alustada soovijad, kes tahavad taotleda toetust Eesti Töötukassast, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt, LEADER tegevusgrupist, KredExist või pangast.

Õpingute alustamise tingimused:

Arvuti kasutamise oskus ja võimalus, teksti- ja tabelitöötlusprogrammi kasutamise oskus vähemalt kesktasemel, interneti kasutamise võimalus.

Koolituse maht: 36 akadeemilist tundi, millest 18 h on auditoorse ja praktilise töö tunnid,  ja 18 tundi iseseisvat tööd.

Õppekeel: eesti keel.

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõppedes koolitusel osaleja:

 • teab äriplaani struktuuri ning selle koostamise põhimõtteid;

 • oskab hinnata äritegevust mõjutavaid riske, sh ettevõtluskeskkonnast ja tegevusalast tulenevaid riske;

 • analüüsib turgu, sh kliendi vajadusi, konkurentsiolukorda ja ettevõtluskeskkonda;

 • kujundab oma toote või teenuse arvestades klientide vajadusi, hindab ressursside
  vajadust ja kavandab tootmis- või teenindusprotsessi;

 • kavandab turuolukorrast lähtuvad finantsprognoosid arvestades tootmisvõimsust ja kliendimahtu.

Õpingute sisu:

Teema 1   Enamlevinud vead äriplaani koostamisel (12 tundi)

 • Äriplaani struktuur ja vormistussoovitused

 • Rahastaja ootused äriplaanile

 • Toote/teenuse kirjeldus, tootmis- või teenindusprotsessi etapid

 • Tootmisvõimsused ja -mahud

 • Tooraine vajaduse hindamine, tarne

 • Tegevusala mõjutavad tegurid, sh ettevõtluskeskkond, tegevusala nõuded

 • Riskianalüüs, riskide kaalumine nende olulisuse järgi, riskide maandamine

 • Potentsiaalsete sihtrühmade kirjeldus ja kliendiarvu prognoosimine

 • Turundus- ja tegevusplaani kirjeldus

 • Sagedased vead finantsprognoosides

 • Äriplaani näited: head ja puudustega äriplaanid

Teema 2   Finantsprognooside koostamise põhimõtted (6 tundi)

 • Võimalused omahinna kalkuleerimiseks

 • Muutus- ja püsikulude hindamine, tasuvuspunkti arvutus

 • Kassavoogude prognoosi analüüsimine

 • Kasumiaruande hindamine

Teema 3   Iseseisev töö (18 tundi)

Äriplaani individuaalne täiendamine: äriplaani täiendamiseks vajaliku taustinformatsiooni koondamine ja analüüs, iseseisvate tööde esitamine

Osavõtutasu:  630 eurot/inimene.

Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale, põhjalikke konsultatsioone ning sisulist tuge äriplaani täiendamisel.

Lektor:

Inga Kalvist:

Inga Kalvist: äriplaane kirjutanud üle 10 aasta, äriplaanide koostamise kogemus EASile, Eesti Töötukassale, PRIAle, LEADER tegevusgruppidele, KredExile, projektide koostamise kogemus erinevatele rahastajatele. Äriplaani koostamise koolitusi läbi viinud alates 2014. aastast.

Alates 2012. a on Inga eraettevõtte Terrabi OÜ omanik ja juhatuse liige. Alustavate ettevõte nõustamiskogemus: perioodil 2011-2013 Loov Eesti tootearendusprojektis PESA alustavate ettevõtjate mentor; perioodil 2013-2015 LEADER tegevusgrupis ettevõtlusmeetme koordinaator.

Kasuks tuleb ka äriplaanide hindamiskogemus: Inga on ettevõtlusmeetme hindaja LEADER tegevusgrupis – Valgamaa Partnerluskogus (alates 2016), kasuks tuleb Euroopa Komisjoni Horizon 2020 alaprogrammi Fast Track to Innovation äriprojektide hindamise ja Erasmus+ rahvusvaheliste koostööprojektide hindamiskogemus.

Raamatupidaja, tase 5 kutsetunnistus. Enesetäiendamine: loovustehnikad ettevõtlusõppes, draamaõpe – aktiivõppe meetod, internetiturundus jt.

Terrabi OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusele registreerumiseks saada e-kiri või võta ühendust telefoni teel – kontakt

Õppekava: äriplaani koostamise kiirkursus

Õppekorralduse alustega tutvu siin.